Disclaimer

Disclaimer van Pieter-Rim de Kroon Films Webshop

Informatie over de inhoud van deze website:

Voor alle duidelijkheid wijst Pieter-Rim de Kroon Films Webshop, hierna te noemen Pieter-Rim de Kroon Films Webshop, ten aanzien van de website http://webshop.dutchlightfilms.com u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Pieter-Rim de Kroon Films Webshop. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pieter-Rim de Kroon Films Webshop. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Pieter-Rim de Kroon Films Webshop met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Pieter-Rim de Kroon Films Webshop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De producten die worden aangeboden zijn nieuw en ongebruikt.

Hoewel Pieter-Rim de Kroon Films Webshop alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pieter-Rim de Kroon Films Webshop niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van http://webshop.dutchlightfilms.com , welke geen eigendom zijn van Pieter-Rim de Kroon Films Webshop, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Pieter-Rim de Kroon Films Webshop. Hoewel Pieter-Rim de Kroon Films Webshop uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Pieter-Rim de Kroon Films Webshop worden onderhouden wordt afgewezen.

Pieter-Rim de Kroon Films Webshop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Pieter-Rim de Kroon Films Webshop is een gedeponeerde handelsnaam van Pieter-Rim de kroon Films BV KvK 33266767 AmsterdamPieter-Rim de Kroon Films Webshop